Netwerk Oncologie Kempen (NOK)

Persmoment NOK

Comfort, zorgkwaliteit en keuzevrijheid voor de patiënt

In 2018 sloten de vier Kempense ziekenhuizen (Geel, Herentals, Mol en Turnhout) van het Ziekenhuisnetwerk Kempen of ZNK een overeenkomst tot samenwerking voor de disciplines oncologie-hematologie-radiotherapie.

Het Netwerk Oncologie Kempen (NOK) heeft als doel om de kwaliteit en het comfort voor de oncologische patiënt in de Kempen te versterken. Met deze regionale verankering streeft het NOK ernaar om zoveel mogelijk patiënten voor radiotherapie in de regio te behandelen. Dit moet leiden tot een betere zorg- en levenskwaliteit voor patiënten met kanker tijdens de toch wel heel ingrijpende behandeling. Tegelijk sluit het niet uit dat voor die uitzonderlijke gevallen waar het nodig is, er verwezen wordt naar een universitair centrum voor bepaalde delen van de behandeling. Want de patiënt komt altijd op de eerste plaats.

Meer expertise voor de patiënt

De artsen van de vier ziekenhuizen bundelen hun expertise op het niveau van de patiënt. Continu overleg moet leiden tot geïntegreerde behandelplannen rond de patiënt. Tegelijk zullen de Kempense artsen ook samen hun kennis uitbouwen en overdragen aan andere medewerkers binnen de regio zoals verpleegkundigen en huisartsen. De samenwerking zet zich eveneens door in de twee borstklinieken, die respectievelijk geclusterd zijn in de ziekenhuizen van Herentals-Turnhout en Geel-Mol.Er wordt daarnaast verder gebouwd op bestaande afspraken waarbij meer gespecialiseerde infrastructuur optimaal wordt gebruikt. Ter illustratie daarvan: acute leukemie wordt geconcentreerd in het Ziekenhuis Geel gezien de aanwezigheid van vier steriele kamers. Autologe stamceltransplantatie gebeurt dan weer eerder in het AZ Turnhout. Deze manier van werken laat toe om binnen de Kempen verdere specialisatie en sub-specialisatie uit te bouwen, vlakbij de patiënt maar met oog voor een efficiënt gebruik van middelen.